Drukuj stronę

Misja

Misja
-

Polskie firmy mają potencjał!

 

Misją PAIWG jest inicjowanie oraz wspieranie rozwoju stosunków gospodarczych i handlowych pomiędzy polskimi i austriackimi podmiotami gospodarczymi. PAIWG jest platformą sprzyjającą budowaniu długotrwałych relacji biznesowych, umożliwiającą wymianę doświadczeń w zakresie międzynarodowej ekspansji oraz oferującą fachowe wsparcie doradcze. PAIWG promuje firmy zrzeszone w organizacji oraz aktywnie uczestniczy w ich międzynarodowej ekspansji, przez co umożliwia swoim partnerom optymalne wykorzystnie potencjału rynkowego. Organizacja dysponuje niezbędnym doświadczeniem oraz bazą kontaktów w Austrii i w Polsce, z której korzysta przy wykonywaniu zleconych projektów na bazie wartości PAIWG.

 

Ważnym celem organizacji skupiającej firmy z obydwu krajów jest powołanie w przyszłości Polsko-Austriackiej Izby Współpracy Gospodarczej, która będzie reprezentować interesy firm będących jej członkami. Bilateralna Izba Gospodarcza, na którą zapotrzebowanie zgłaszały wielokrotnie zarówno polskie, jak i austriackie przedsiębiorstwa, jeszcze bardziej umocni wzajemne kontakty handlowe oraz przyczyni się do  zintensyfikowania polsko-austriackiej wymiany gospodarczej.

EUR PLN CHARTS