Drukuj stronę

Austriacka ekonomia w pigułce

Mimo światowego kryzysu finansowego ostatnich lat w porównaniu do wielu innych krajów starej UE austriacka gospodarka jest w całkiem niezłej kondycji. Złożyło się na to kilka czynników, między innymi: silny wzrost gospodarczy (ok. 3% PBK rocznie) w latach przedkryzysowych, zrównoważony rachunek budżetowy, niska stopa bezrobocia wraz z dynamincznym rozwojem w gospodarkach partnerskich, wysoki nakład budżetowy na wspieranie obszarów B&R oraz wyjątkowo sprawne (jak na warunki europejskie) funkcjonowanie współpracy państwa ze związkami zawodowymi. Gospodarka austriacka może spodziewać się następującego rozwoju w najbliższym czasie:

 

PKB

Szacuje się, że wzrost gospodarczy w 2012 roku powinien wynieść ok. 1% PKB.

 

Bezrobocie

Austria mogła cieszyć się od lat niską stopą bezrobocia która utrzymywała sie przez długie lata na najniższym poziomie w całej UE. W 2012 roku stopa bezrobocia kształtuje się na poziomie 4%. Jest to najlepszy wynik w całej Unii Europejskiej.

 

Inflacja

Kryzys gospodarczy spowodował w 2009 roku krótkotrwałą deflację na poziomie -0,5%. W 2011 roku inflacja osiągnęła wysoki poziom 3,5%.

 

Deficyt budżetowy

Austriacki deficyt budżetowy wyniósł w 2009 roku -4,6% PKB. Wyraźne zwiększenie nakładów w ramach polityki fiskalnej (tzw. pakiety konjunkturalne na które rząd przeznaczył 3,2 miliarda Euro) oraz wprowadzenie reformy podatkowej (uszczuplenie wpływów o kolejne 3 miliardy Euro) przyczynią się jednak do pogłębienia się zadłużenia w 2010 roku do poziomu 5,6% PKB. Na bazie planów austriackiego rządu ograniczono wydatki w 2011 roku - deficyt wyniósł zaledwie 2,6%.

 

Konsumpcja

Podczas gdy w 2009 roku konsumpcja spadła o 0,2%, poprawiająca się sytuacja na rynku pracy oraz mniejsze obawy o stratę pracy  przyczyniają się do poprawy możliwości konsumpcyjnych austriackiego społeczeństwa w kolejnych latach.

 

Handel Zagraniczny

W roku 2011 do Austria sprowadzono towary o wartości 131 mld euro (wzrost o 15,3% w stosunku do roku 2010). Austriacki eksport zamknął się kwotą 121 mld euro i także wzrół dwucyfrowo (11,3%). 

EUR PLN CHARTS